Verhuur reglement

Reglement bij reservering en gebruik van machines

 • Machines dienen altijd vooraf gereserveerd te worden.
 • U kunt de machines reserveren bij: Bert Eijkemans (06-22941257)
 • De machines worden op volgorde van bespreken gereserveerd.
 • Voor iedere reservering geldt een starttarief van € 8.00-,
 • Bij reservering van machines dient u deze ook op de afgesproken tijd te halen en terug te brengen.
 • Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent als u een reservering heeft gemaakt.
 • Machines die voor een hele dag gereserveerd zijn dienen dezelfde dag retour te zijn.
 • Na gebruik werktuigen altijd goed reinigingen. Bij niet goed reinigen worden kosten in rekening gebracht.
 • Wanneer machines van boer naar boer gaan dient u altijd de juiste gewerkte eenheden door te geven aan de verhuurder. U dient dan de machine ook goed te reinigingen, zo niet dan zullen we hiervoor reinigingskosten in rekening moeten brengen.
 • Bij overpompen met gierton deze altijd achter leeg laten. Ook injecteurs moeten leeg zijn.
 • Zuigslangen voor de gierton dient men zelf aan te schaffen i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Grasresten, resten stalmest, stenen etc. dient u thuis of op het perceel te laten.
 • Storingen en /of mankementen aan de machines dient u direct aan de verhuurder te melden.
 • Altijd alle slangen, aftakassen en lichtkabels aansluiten. Elektronische bedieningskasten in de cabine hangen.
 • Bij elektrisch bediende machines is een constant plus aansluiting d.m.v. een 3 polige stopcontact vereist op de trekker.
 • Bij het gebruik van injecteurs en tonnen met een microturbo is een vrij retour verplicht.
 • Bij het gebruik van frezen de freesas altijd goed schoon maken. Zo niet dan zullen we hiervoor reinigingskosten in rekening moeten brengen.
 • Bij schade aan aftakassen wordt per buis of beschermkap in rekening gebracht.
 • In geval van kromme tandarmen of vernieuwing wordt het in rekening gebracht voor reparatie. De verhuurder bepaalt wanneer een tandrem nog gerepareerd kan worden dan wel onherstelbaar beschadigd is.
 • Bij schade aan machines door nalatigheid of eigen fouten wordt de opgelopen schade in rekening gebracht.
 • Beoordeling van de schade geschiedt door de verhuurder en is bindend.
 • Bij alle gebruik van machines is beslissing van de verhuurder bindend.

De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade in welke vorm dan ook.

Bekijk huur assortimentContact opnemen